Stavíme se za svobodu, demokracii a naše aktivní členství v EU

Souhlasíte s následujícím textem?
Zaregistrujte se na našem webu a staňte se tak součásti komunity, která se zasazuje za evropské Česko.

Česká republika je svobodný, demokratický a právní stát. Jsme členem Evropské unie. Naše členství v EU bylo naší svobodnou volbou a v době, kdy jsme ji projevovali, jsme si byli plně vědomi, že EU je živé a permanentně se vyvíjející integrační uskupení. Je vyjádřením naší příslušnosti k nejvyspělejším státům světa, které spojují hodnoty svobody, demokracie a právního státu, ochrany základních lidských práv a svobod, dodržování mezinárodního práva a také solidarity a vůle rozvíjet se a žít v míru.

Naše členství v EU je nejlepší cestou pro úspěšné, prosperující, solidární a bezpečné Česko. Je naším strategickým a životním zájmem, abychom toto členství a výhody a povinnosti s ním spojené dále rozvíjeli. Platí to zejména v dobách, kdy společně s jinými zeměmi čelíme vážným výzvám, včetně hybridní války a hrozby autoritářských velmocí, stejně jako dopadům klimatické změny.

Jsme konfrontovaní s růstem populismu, extrémismu a zpochybňováním našich i evropských institucí. Jsou zpochybňovány a podrývány i společné hodnoty a závazky, které jsme dobrovolně přijali. Společenský konsenzus je neustále zpochybňován i cílevědomým šířením dezinformací a propagandy.

Je evidentní, že tyto výzvy dokážeme zvládnout jen společným úsilím, koordinací a spolupráci s našimi partnery a spojenci v EU.