Silná Evropa a evropské volby 2024

Podpořte EU.Volte silnou Evropu! Podepište petici.

Evropské volby
(proč jít volit)

Evropské volby. Smyslem je zvolit lidi, kteří budou v Evropě zastupovat přímo nás a budou mluvit naším hlasem. Hlasem občanů. Europoslanci jsou naším hlasem v Evropě. Ne hlasem vlády, ne hlasem státu, ale naším. Chceme Evropu, která bude poslouchat Rusko? Která se bude bát jeho zbraní nebo Evropu, kde si sami určíme, co chceme a bát se nebudeme muset nikoho? Chceme Evropu, která se nenechá vydírat, která reaguje pružně a rychle a není na ničem závislá? Nebo Evropu rozhádanou, plnou malých zaostalých zemí, závislou na ruských surovinách a čínských výrobcích? Chceme Evropu, kde vládne právo, kde se lze dovolat spravedlnosti a která brání naší svobodu nebo Evropu, kde vládnou mafiánští zbohatlíci, lháři a uřvaní fašisté? Zůstaneme my Češi zemí, kde chodí k evropským volbám nejméně lidí z celé Evropské unie nebo se vrátíme ke svému tradičnímu zájmu o Evropu? Vždyť český král Jiří z Poděbrad prakticky vymyslel evropskou integraci, Tomáš Garique Masaryk byl přesvědčený zastánce evropské federace a Václav Havel označil Evropu za „vlast našich vlastí“.
Volme silnou Evropu!

Volme silnou Evropu!
Koho volit?
Otázky pro strany a jejich odpovědi

Položili jsme za vás strnám tři otázky, které jsou dle našeho názoru v těchto volbách nejdůležitější. Níže najdete jejich odpovědi.
Vybrali jsme strany, které mají zastoupení ve Sněmovně, Senátu nebo Europarlamentu nebo strany, které mají v průzkumech více % než tyto strany.

Budete se v evropském parlamentu zasazovat o další navýšení, urychlení a zefektivnění podpory Ukrajině: humanitární, finanční i zbrojní?

Ano: Piráti, Sen21 a Volt,SOCDEM, Spolu, STAN, Zelení
Ne: Aliance ZNČR, PRO 2022, SPD a Trikolora, Stačilo
Nelze odpovědět: Přísaha a Motoristé
Neodpověděli: ANO, Svobodní

Budete se v evropském parlamentu zasazovat o další evropskou integraci směrem k posílení pravomocí a zefektivnění rozhodovacích procesů Evropské unie?

Ano: Piráti, Sen21 a Volt, SOCDEM,STAN, Zelení
Ne: Aliance ZNČR, PRO 2022, Přísaha a Motoristé, SPD a Trikolora, Stačilo
Nelze odpovědět: Spolu
Neodpověděli: ANO, Svobodní

Budete se v evropském parlamentu zasazovat o vládu práva a spravedlnost ve všech zemích Evropské unie, včetně vytváření, uvalování a podpory sankcí vůči těm členům EU, kteří tyto zásady nedodržují?

Ano: Piráti, Sen21 a Volt, Spolu, STAN, Zelení
Ne: Aliance ZNČR, PRO 2022, SPD a Trikolora, Stačilo
Nelze odpovědět: Přísaha a Motoristé, SOCDEM,
Neodpověděli: ANO, Svobodní

Podpořte posílení Evropy a větší bezpečnost Česka a podepište tuto petici.

Žádáme vládu České republiky, Parlament České republiky a evropské poslance z ČR, aby v reakci na agresivní kroky Ruska a zejména na válku na Ukrajině podporovali změny v uspořádání Evropské unie, tak aby Evropská unie byla napříště nejen prostorem pro hospodářskou a politickou spolupráci mezi členskými státy, ale aby se stala silnou, demokratickou a suverénní velmocí, která zajistí všem Evropanům bezpečí, spravedlnost a mír.

Proto požadujeme, aby Česká republika a její zástupci prosazovali:

Ukončení stavu, kdy jedná země může zablokovat celou EU

A to zrušením zásady jednomyslnosti v Radě EU a Evropské radě. Jak jsme viděli během ruské agrese na Ukrajině, odhadování a čekání na souhlas všech dle zásady jednomyslnosti v Evropské radě může stát lidské životy. Proto musí ČR prosazovat změnu na rozhodování na rozhodování hlasováním kvalifikovanou většinou.

Společnou obrannou politiku EU

Máme plnou důvěru v NATO, ale chceme jej posílit o tím, že EU skutečně uvede do praxe společnou obrannou politiku pro větší bezpečnost Evropy i našich spojenců.  Evropská unie  by měla rovněž být schopná samostatné akce.

Nadnárodní kandidátky

Občané ani v evropských volbách neřeší zájmy Evropy, ale národní zájmy. Celoevropská kandidátka zajistí, že se kandidáti budou muset bavit s občany všech zemí, a budeme tak rozhodovat o zájmu celé Evropy. Potřebujeme politiky, kteří místo sobeckých zájmů jednotlivých států budou hájit Evropu proti agresi.

Legislativní pravomoci evropského parlamentu

Evropský parlament hájí zájmy všech Evropanů, je volený přímo a nepodléhá sobectví národních vlád. Například k odpojení Ruska od SWIFT v případě invaze na Ukrajinu vyzval už v dubnu 2021.

Spitzenkandidáty

Evropa potřebuje silného lídra, kterého si zvolí přímo Evropané a ne kompromisní osobu, kterou si vyjednali premiéři. Někoho, kdo odvážně povede EU v době krize či války.

Připojte se pod toto prohlášení

Pokud s námi souhlasíte a chcete to samé

Nebojte se silné Evropy!

Vyvracení největších mýtů o evropské integraci.

Nebojte se zrušení veta

Nebojte se diktátu Francie, Německa nebo dalších velkých zemí. Za poslední 4 roky se Česko nedostalo do situace, kdy muselo použít veto. Veto využívají jen země, které chtějí něco zablokovat proto, aby ostatním škodily nebo prosazovaly své mimoevropské zájmy (například Maďarsko) pro vydírání ostatních zemí.

Veto není jediný a hlavní způsob, jak zabránit ostatním v EU, aby nám vnutili svou vůli. Nejlepší způsob, jak zabránit, aby nám ostatní něco vnucovali je diskutovat s nimi a také hledat spojence v EU. Což Česko dělá. Co mají Češi tak vzácného, že by se proti nim spikly všechny ostatní země EU a my se sami museli bránit vetem.? Veto je mnohem více nástrojem trolení ostatních, než ochranou suverenity.

Nebojte se Evropské armády

Evropská armáda neoslabí NATO. Evropská armáda bude součástí NATO, ne jeho alternativou. Zajistí větší reprezentaci evropských zájmů v NATO. Umožní obranu Evropy pro případ, kdyby v USA vyhrál volby nějaký izolacionista typu Donalda Trumpa. Evropská armáda neznamená zrušení závazku 2% na obranu. Evropskou armádu můžeme použít k vlastním účelům. Nebo by hranice EU v případě krize měli hlídat Američané? Evropská armáda ušetří výrobní kapaciy a lidské zdroje (válka na Ukrajině ukazuje, jak je to důležité). Potřebujeme také společnou sílu, která bude chránit evropskou páteřní infrastrukturu, třeba energetickou soustavu bez ohledu na sílu a schopnosti armády státu, kde bude v ohrožení.

Evropská armáda nebude symbolická a neschopná. Pokud bude například zrušeno veto v otázkách zahraniční politiky a evropské rozhodování se stane pružnější a akceschopnější. Nemůžeme však čekat až se EU změní a pak začít budovat armádu, ale také nemůžeme budovat armádu, aniž by se EU nezměnila. Musíme dělat všechno najednou. Nemáme čas.

Nebojte se nadnárodních kandidátek

Nebojte se cizích kandidátů, které nebudeme znát. Když nebudeme vědět koho volíme, tak ho nebudeme volit a budeme volit toho, koho známe. Bude v zájmu samotných kandidátů, aby se představili ve všech zemích EU.

Nebojte se, že nadnárodní kandidátky pomohou panevropskému populismu. Evropští populisté a nacionalisté už dávno těsně spolupracují. Nadnárodní kandidátky umožní lepší spolupráci právě demokratům. Populismus je průvodní jev politiky a nedá se zcela vymýtit. Populisté jsou v každé zemi a pokud chceme společnou Evropu, musíme se připravit na společný populismus.

Nebojte se legislativních pravomocí evropského parlamentu

Evropský parlament není od reality odtržená Bruselská instituce. Evropský parlament je tady od toho, aby řešil evropské věci. Národní věci budou vždy řešit národní parlamenty a místní věci, místní a městská zastupitelstva. Každodenní potřeby lidí by se měly řešit nejprve na úrovni obce. Ale pak tu jsou globální, celoevropské a celosvětové hrozby a problémy. K tomu potřebujeme silný a demokratický orgán zvolený občany.

Přílišná vzdálenost Europarlamentu v Bruselu nestěžuje jeho kontrolu. Europarlament je už teď pod dozorem svobodných médií, ale lidé se o dění v něm příliš nezajímají. Když však jeho pravomoci porostou a začne navrhovat evropskou legislativu, veřejnost se o jeho práci bude více zajímat a kontrola se ještě zpřísní.

Nebojte se Spitzenkandidátů

Vítězným Spitzenkandidátem se nestane vždy někdo ze země EU, která má nejvíce voličů. Bývalý předseda Evropské komise a Spitzenkandidát byl Juncker z malého Lucemburska. Dalšími Spitzenkandidáty byli třeba Belgičan (Verhofsdadt) nebo Timmermans (Holandsko) nebo Zahradil (Česko). Navíc Česko je devátá největší země v EU (z 26). A nám blízké Polsko je pátou největší zemí EU.

Spitzenkandidát zvýhodňuje velké politické skupiny a strany, ale to je správně! Proč by se předsedou evropské komise neměl stát kandidát nejsilnější politické skupiny v EU? Když tato skupina dostala hlasy voličů. To je demokracie. Je to lepší, než když předsedu Evropské komise vybere pár státníků na uzavřeném zasedání. Je to vůle lidu.