Silná Evropa

Spojeni v Unii, jednejme jako velmoc.

Podpořte posílení Evropy a větší bezpečnost Česka a podepište tuto petici.

Žádáme vládu České republiky, Parlament České republiky a evropské poslance z ČR, aby v reakci na agresivní kroky Ruska a zejména na válku na Ukrajině podporovali změny v uspořádání Evropské unie, tak aby Evropská unie byla napříště nejen prostorem pro hospodářskou a politickou spolupráci mezi členskými státy, ale aby se stala silnou, demokratickou a suverénní velmocí, která zajistí všem Evropanům bezpečí, spravedlnost a mír.

Proto požadujeme, aby Česká republika a její zástupci prosazovali:

Ukončení stavu, kdy jedná země může zablokovat celou EU

A to zrušením zásady jednomyslnosti v Radě EU a Evropské radě. Jak jsme viděli během ruské agrese na Ukrajině, odhadování a čekání na souhlas všech dle zásady jednomyslnosti v Evropské radě může stát lidské životy. Proto musí ČR prosazovat změnu na rozhodování na rozhodování hlasováním kvalifikovanou většinou.

Společnou obrannou politiku EU

Máme plnou důvěru v NATO, ale chceme jej posílit o tím, že EU skutečně uvede do praxe společnou obrannou politiku pro větší bezpečnost Evropy i našich spojenců.  Evropská unie  by měla rovněž být schopná samostatné akce.

Nadnárodní kandidátky

Občané ani v evropských volbách neřeší zájmy Evropy, ale národní zájmy. Celoevropská kandidátka zajistí, že se kandidáti budou muset bavit s občany všech zemí, a budeme tak rozhodovat o zájmu celé Evropy. Potřebujeme politiky, kteří místo sobeckých zájmů jednotlivých států budou hájit Evropu proti agresi.

Legislativní pravomoci evropského parlamentu

Evropský parlament hájí zájmy všech Evropanů, je volený přímo a nepodléhá sobectví národních vlád. Například k odpojení Ruska od SWIFT v případě invaze na Ukrajinu vyzval už v dubnu 2021.

Spitzenkandidáty

Evropa potřebuje silného lídra, kterého si zvolí přímo Evropané a ne kompromisní osobu, kterou si vyjednali premiéři. Někoho, kdo odvážně povede EU v době krize či války.

Připojte se pod toto prohlášení

Pokud s námi souhlasíte a chcete to samé