Společná Evropa

Jediným celkem, který má šanci nás ochránit je sjednocená Evropa.

Když si sečteme co všechno nás smrtelně ohrožuje:

Především se blíží nevídaná ekonomická krize, kterou nepoznaly celé generace.

Dále ničení naší planety, autoritářství, nacionalismus, populismus, ruská hybridní válka, Čínská expanze a vůbec nestabilní politická situace ve světě, máme jen dvě možnosti. Buď podlehnout strachu a pesimismu nebo se soustředit na vybudování velkého a silného celku, který všem těmto hrozbám nejen odolá, ale pomůže je vyřešit a eliminovat.

Jediným celkem, který má šanci nás ochránit a zabezpečit náš život, majetek a zdraví je sjednocená Evropa. Pouze takovýto silný celek bude schopen nejen hospodářskou krizi překonat, ale zajistit další blahobyt a větší sociální jistoty pro Evropany, zachránit planetu před klimatickou zkázou, zajistit demokracii, mír, ochranu pravdy a rozumu, bránit se cizímu vměšování a zajistit bezpečí svým občanům i státům okolo.

Proto nás zajímá budoucnost Evropy. Evropská unie organizuje v příštích letech proces zvaný Konference o budoucnosti EU a my se se budeme snažit zapojit do toho procesu vás občany.

Brzy vás bude informovat podrobněji