Sdělení

Koho podporujeme ve volbách a proč

15. 9. 2021

Jsme nadstranická organizace, ale nežijeme ve vzduchoprázdnu a víme, že nakonec musí občané, tedy my i vy, rozhodnout ve volbách. Proto nám dovolte říci nám náš názor na nejdůležitější české strany. Které doporučujeme volit a které ne, pokud chcete, aby Česko bylo i nadále evropské, abychom brzy přijali euro a abychom se mohli dál podílet na integraci Evropy.

Evropské pasy pro každého občana EU, který projeví zájem!

13. 8. 2021

Máme velice úspěšný návrh pro Konferenci o budoucnosti Evropy (COFOE):

Každý/á občan/ka členského státu EU by mohl/a v případě zájmu dostat evropský pas

Tento pas ale nebude spojován s jeho/její národnostní, pouze s jeho/její osobou

Pokud by tak jeho/její země z EU vystoupila, jemu/jí by zůstal evropský pas - a například by se tak mohl/a účastnit voleb do Evropského parlamentu.

Pokud by jste chtěli takový pas, hlasujte pro tento návrh na COFOE na tomto odkaze
'


Jediným celkem, který má šanci nás ochránit je sjednocená Evropa. Pojďme využít COFOE a změňme Evropu na demokratický, silný a funkční celek. Změňme EU!

24. 5. 2021

COFOE je zkratka od Conference on the Future of Europe nebo-li Konference o budoucnosti Evropy. Díky webu konference furueu.europa.eu může každý z vás navrhnout jakou EU si představuje nebo hlasovat pro návrhy ostatních Evropanů. Je to obrovská šance, jak se konečně spojit a společně jako evropští občané přetvořit EU do podoby, kterou chceme.

Klikněte zde a vytvořte návrhy pro EU, hlasujte pro návrhy ostatních, (třeba naše) a zapojte se do diskuze o budoucnosti Evropy.

Vaše nápady, ani hlasy nebudou ztraceny. Organizátoři konference si přečtou každý nápad. A čím větší podporu bude mít, tím bude mít větší šanci, aby jej politici akceptovali. nebude to jako většina občanských peticí hozeno do koše. Brusel nediktuje. Brusel se ptá. Tak mu to řekněte!

Svolání zasedání členské schůze

22. 4. 2021
 • spolku Pulse of Europe, z.s.,
 • se sídlem Dominova 2469/3, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika,
 • IČO: 06376924, sp. zn. L 68982 vedená u Městského soudu v Praze
 • (dále jen „Spolek“)
 1. Všichni členové Spolku jsou zváni na zasedání členské schůze Spolku,
 2. které se ve smyslu § 19 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
 3. bude konat distančně s využitím technických prostředků, konkrétně prostřednictvím videokonference pořádané na platformě Google Meet.
 4. K zasedání členské schůze se členové Spolku mohou připojit dne 30. 4. 2021 od 19:30 hodin na následujícím odkazu: https://meet.google.com/hrs-wozi-jtd
 5. Pořadem zasedání členské schůze Spolku je:
 • Schválení hospodaření Spolku za rok 2020
 • Stručné hodnocení roku 2020 z hlediska klíčových aktivit a výhled činnosti Spolku pro rok 2021
 • Volba předsedy či předsedkyně Spolku pro nadcházející období

Za svolavatele

 • Marcela Pekníková
 • 22. 4. 2021

Stavíme se za naše aktivní členství v EU

20. 10. 2020

Klikněte zde a dozvíte se více o následujících bodech

Chceme, aby:

- se Česká republika chovala v rámci Evropské unie zodpovědně

- Česká republika hrála aktivní a konstruktivní roli v Evropské unii

- Česká republika chránila evropské svobody a pravidla

- se Česká republika modernizovala i díky příležitostem vyplývajícím z členství v EU

- Česká republika podporovala evropskou obranu při respektování všech závazků v rámci NATO

- Česká republika byla solidární

- Česká republika bránila Evropskou unii

- Česká republika chránila evropské hodnoty

- Česká republika přijala euro

Klikněte zde a dozvíte se více o předchozích bodech

Proč potřebujeme vaší pomoc?

14. 10. 2020
 1. Je třeba rozšířit informace o EU, o integraci Evropy, o konferenci o budoucnosti Evropy. Pokud budou lidé informovaní budou hůře podléhat antievropské demagogii a propagandě.
 2. Potřebujeme co nejvíce podpisů pod petici Pro Euro, abychom mohli prosadit euro v ČR.
 3. Potřebujeme, aby nás lidé znali a chodili hromadně na naše akce, abychom tak zvýšili svůj dosah a váhu
 4. Potřebujeme další dobrovolníky, abychom dlouhodobě zvládli širokou činnost po celé republice i v zahraničí.
 5. Potřebujeme finanční dary a prodej našich suvenýrů a vlajek, abychom mohli nakupovat další materiál, nejen k dalšímu prodeji, ale i k rozdávaní a pořádat dobré a profesionální akce a  měli kvalitní prezentaci. Žijeme jen z darů od vás. A ze zisku z našeho e-shopu, který je 100% věnován na náš provoz.

Stavíme se za svobodu, demokracii a naše aktivní členství v EU

14. 10. 2020

Souhlasíte s následujícím textem?
Zaregistrujte se na našem webu a staňte se tak součásti komunity, která se zasazuje za evropské Česko.

Česká republika je svobodný, demokratický a právní stát. Jsme členem Evropské unie. Naše členství v EU bylo naší svobodnou volbou a v době, kdy jsme ji projevovali, jsme si byli plně vědomi, že EU je živé a permanentně se vyvíjející integrační uskupení. Je vyjádřením naší příslušnosti k nejvyspělejším státům světa, které spojují hodnoty svobody, demokracie a právního státu, ochrany základních lidských práv a svobod, dodržování mezinárodního práva a také solidarity a vůle rozvíjet se a žít v míru.

Naše členství v EU je nejlepší cestou pro úspěšné, prosperující, solidární a bezpečné Česko. Je naším strategickým a životním zájmem, abychom toto členství a výhody a povinnosti s ním spojené dále rozvíjeli. Platí to zejména v dobách, kdy společně s jinými zeměmi čelíme vážným výzvám, včetně hybridní války a hrozby autoritářských velmocí, stejně jako dopadům klimatické změny.

Jsme konfrontovaní s růstem populismu, extrémismu a zpochybňováním našich i evropských institucí. Jsou zpochybňovány a podrývány i společné hodnoty a závazky, které jsme dobrovolně přijali. Společenský konsenzus je neustále zpochybňován i cílevědomým šířením dezinformací a propagandy.

Je evidentní, že tyto výzvy dokážeme zvládnout jen společným úsilím, koordinací a spolupráci s našimi partnery a spojenci v EU.

Kandidáti do druhého kola senátních voleb, kteří podporují rychlé přijetí eura

5. 10. 2020

Polovina senátních kandidátů, kteří podporují co nejrychlejší přijetí € v ČR a které podporují Pulse of Europe a Pro Euro postoupila do druhého kola!
Jsou to tito:

Václav Hampl, nestraník s podporou KDU-ČSL, Zelených, Senátor 21 a Praha sobě, volební obvod Praha 1 a 7

Pavel Kárník, nestraník za STAN, volební obvod Kolín

Václav Láska, Senátor 21 s podporou Pirátů, Zelených a KDU-ČSL, volební obvod Praha 5

David Smoljak, STAN s podporou TOP09 a Pirátů, volební obvod Praha 9

Adéla Šípová, nestraník za Pirátskou stranu, volební obvod Kladno

Anna Šabatová, nestraník s podporou Zelených, Senátor 21 a Idealistů, volební obvod Brno

Z kandidátů, kteří podporují přijetí eura v období 2027/2027 postoupili tito:

Vladimír Drápal, nestraník s podporou KDU-ČSL. ODS, TOP09, KAN, volební obvod Louny

Jan Grulich, TOP09 s podporou Pirátů, STAN, KDU-ČSL a LES, volební obvod Rychnov nad Kněžnou

Ivo Třešl, STAN, volební obvod Louny

Volbou těchto kandidátů můžete pomoci přijetí eura v České republice.

Václavský petiční eurostánek na Vyšehradě

27. 9. 2020

28.9.2020 od 14 hodin budeme opět s petičním stánkem pro euro. Tentokrát u příležitosti státního svátku na Vyšehradě.
Přijďte se podepsat, pro nějaké věci nebo knížky nebo pokecat.
Budeme u Táborské brány.

Facebooková událost zde

Kandidáti do Senátu, kteří podporují rychlé přijetí eura

25. 9. 2020

Kandidáti, kteří podporují co nejrychlejší přijetí €:

Václav Hampl, nestraník s podporou KDU-ČSL, Zelených, Senátor 21 a Praha sobě, volební obvod Praha 1 a 7

Pavel Kárník, nestraník za STAN, volební obvod Kolín

Jiří Kadeřávek, Pirátská strana s podporou STAN, volební obvod Brno

Tomáš Klinecký, TOP09 s podporou Zelených a HLAS, volební obvod Kolín

Radim Kravčík, nestraník za Pirátskou stranu, volební obvod Karviná

Václav Láska, Senátor 21 s podporou Pirátů, Zelených a KDU-ČSL, volební obvod Praha 5

Jiřina Rosáková, nestraník s podporou Zelených a Senátor 21, volební obvod Příbram

David Smoljak, STAN s podporou TOP09 a Pirátů, volební obvod Praha 9

Adéla Šípová, nestraník za Pirátskou stranu, volební obvod Kladno

Anna Šabatová, nestraník s podporou Zelených, Senátor 21 a Idealistů, volební obvod Brno

Svatava Štěrbová, Strana zelených s podporou Senátor 21, volební obvod Cheb

Martin Tomášek, Pirátská strana s podporou Zelených, volební obvod Ostrava

Kandidáti, kteří podporují co přijetí € v období 2027/2028:

Vladimír Drápal, nestraník s podporou KDU-ČSL. ODS, TOP09, KAN, volební obvod Louny

Jan Grulich, TOP09 s podporou Pirátů, STAN, KDU-ČSL a LES, volební obvod Rychnov nad Kněžnou

Michal Horák, Pirátská strana, volební obvod Strakonice

Jaroslav Kaška, KDU-ČSL s podporou TOP09 a ODS, volební obvod Vyškov

Peter Koliba, zvolený za ANO, nyní ANK2020, volební obvod Ostrava

Markéta Monsporotvá, Pirátská strana, volební obvod Cheb

Pavel Ondrůj, nestraník za Pirátskou stranu, volební obvod Přerov

Jan Šťovíček, nestraník za Moravské zemské hnutí, volební obvod Zlín

Ivo Třešl, STAN, volební obvod Louny