Stánek pro euro před Strakovkou

Ve středu 20. prosince 2023 od 9 hodin pořádají organizace Euro v Česku, Pulse of Europe a Volt Česko setkání před sídlem Úřadu vlády ve Strakově akademii, na kterém chtějí vyjádřit svou podporu přijetí eura v České republice. Setkání proběhne formou petičního stánku umístěného před Úřadem vlády s peticí pro euro, která je společným projektem těchto organizací.
Místo a čas je zvolen tak, aby se lidé, kteří by měli zájem o podpis této petice mohli setkat s ministry vlády. Akce je tedy něco mezi petičním stánkem, happeningem a demonstrací. Proto vás rádi uvítáme, pokud máte čas a možnost na našem stánku, aby vláda viděla, že jsou lidé ochotní pro euro něco aktivního udělat. Smysl dává i účast lidí, kteří petici již podepsali, protože pouhou vaší přítomností na petičním stánku můžete vládu upozornit na to, že jsou tady lidé, kteří chtějí dodržet slib, který jsme dali v roce 2004 a přijmout euro.
Přihlaste se na událost na Facebook

f