Otevřený dopis za podporu přijetí eura v Česku pro zvoleného prezidenta Petra Pavla

Vážený pane prezidente,

předně bychom Vám rádi pogratulovali k Vašemu zvolení prezidentem České republiky a popřáli mnoho zdaru ve Vaší náročné funkci. Obracíme se na Vás jako občané a zástupci občanské společnosti, členové politických stran a zástupci nevládních organizací, abychom Vám poděkovali za Vaši podporu přijetí eura v Česku a požádali Vás, abyste v úsilí o zavedení eura pokračoval. Jsme si vědomi toho, že Vaše pravomoci nejsou v této oblasti rozhodující, avšak historické precedenty ukazují, že prezident může uplatnit svůj neformální vliv, neboť se opírá o silný mandát z přímé volby a může tak působit na politickou reprezentaci a na veřejné mínění. Podpora hlavy státu v tak strategicky významném tématu se proto jeví jako klíčová.

Věříme, že hlava státu, která nestraší a nešíří nepravdy o euru, ale naopak se aktivně zapojí do racionální diskuze o jeho zavedení, může výrazně ovlivnit veřejné mínění. To je klíčové ke zvrácení negativního postoje velké části veřejnosti k euru, způsobené téměř dvaceti lety dezinformací a demagogie, často z úst nejvyšších ústavních činitelů. Ti používali a používají zcela absurdní a zavádějící argumenty, aby vědomě blokovali vstup Česka do eurozóny. Tím brzdí naši ekonomickou prosperitu.

Nesmírně si ceníme podpory, kterou jste euru vyjádřil jako prezidentský kandidát, a pevně věříme, že v tom budete pokračovat i nadále. Dovolte nám připomenout, že k přijetí společné měny jsme se zavázali naším vstupem do EU již v roce 2004. Euro používá většina našich sousedů a členských států EU jako symbol členství ve sjednocené a silné Evropě. Již dnes je polovina firemních úvěrů pro české firmy poskytována v eurech, neboť jsou finančně výhodnější. Předpokládáme, že stejně jako my nejste spokojen se situací, kdy firmy plně využívají výhod společné měny, ale občanům je to samé upíráno. 

Podpora eura vyžaduje nejen kolektivní úsilí, ale také konkrétní kroky, které přesvědčí vládu i další ústavní činitele o nutnosti učinit nezbytné kroky vedoucí k přijetí společné evropské měny. Jako prezident můžete jednat s vládou ČR, organizovat veřejné debaty s občany a předními českými a zahraničními ekonomy nebo dát impuls k zahájení veřejné kampaně o výhodách našeho členství v eurozóně. Máte rovněž pravomoc jmenovat členy Bankovní rady České národní banky, která může sehrát důležitou roli v rámci procesu přijetí společné měny. 

Přijetí eura v ČR by mělo být jednou z absolutních priorit naší země, vlády a politické reprezentace. Jeho přijetí přinese novou dynamiku naší proexportní ekonomice a zvýší důvěryhodnost českých firem v očích zahraničních partnerů. Přijetím společné měny se rovněž posuneme blíže hlavnímu proudu evropské integrace, což je mimo jiné rovněž jednou z Vašich priorit.

Vážený pane prezidente, děkujeme za Vaši podporu euru a pevně věříme, že v ní budete pokračovat i během výkonu svého mandátu.

Za Volt Česká republika: Adam Hanka předseda

Za Pulse of Europe: Tomasz Peszynski. předseda

Za Pro euro: David Antoš, předseda

Dále podpořil: Martin Exner, poslanec Parlamentu České republiky za STAN

Adresát:
Jeho Excelence
pan Petr Pavel
zvolený prezident České republiky
P R A H A