Svolání zasedání členské schůze

 • spolku Pulse of Europe, z.s.,
 • se sídlem Dominova 2469/3, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika,
 • IČO: 06376924, sp. zn. L 68982 vedená u Městského soudu v Praze
 • (dále jen „Spolek“)
 1. Všichni členové Spolku jsou zváni na zasedání členské schůze Spolku,
 2. které se ve smyslu § 19 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
 3. bude konat distančně s využitím technických prostředků, konkrétně prostřednictvím videokonference pořádané na platformě Google Meet.
 4. K zasedání členské schůze se členové Spolku mohou připojit dne 30. 4. 2021 od 19:30 hodin na následujícím odkazu: https://meet.google.com/hrs-wozi-jtd
 5. Pořadem zasedání členské schůze Spolku je:
 • Schválení hospodaření Spolku za rok 2020
 • Stručné hodnocení roku 2020 z hlediska klíčových aktivit a výhled činnosti Spolku pro rok 2021
 • Volba předsedy či předsedkyně Spolku pro nadcházející období

Za svolavatele

 • Marcela Pekníková
 • 22. 4. 2021