Vážení přátelé, milí Evropané v Česku,

i my musíme přizpůsobit své chování a svou činnost této globální pandemické krizi. Samozřejmě jsme přerušili jakékoliv veřejné aktivity, nescházíme se a dodržujeme nařízení a zásady směřující k potlačení pandemie a doporučujeme vám to samé.

Zůstáváme však nadále aktivní online na sociálních sítích a internetu. Jako v časech každé tragédie se ozývají v nebývalé síle proroci zla. Mobilizovala se antievropská propaganda, lháři o EU a odpůrci evropských hodnot. Tato situace nám nedovoluje sedět s rukama v klíně.

Jistě, část našich členů se musí postarat v této krizi o sebe a část našich členů se aktivně zapojila do občanského a profesionálního boje s pandémií. Těchto lidí si velmi vážíme. Přesto nám však zbývá dostatek dobrovolníků, kteří jsou schopni od svých počítačů pokračovat v online verzi toho, co děláme.

Jak se ukazuje, je to velmi potřeba. V posledních dnech jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po informacích o EU a o tom, co dělá jádro evropských zemí. Lidé cítí obavy nejen z koronaviru, ale také ze zaplnění veřejného online prostoru propagandou odpůrců společné Evropy, jak ze strany nepřátelských velmocí, tak domácích odpůrců společné Evropy.

Cítíme tedy závazek pokračovat. Odmítáme však zneužívat této tragédie přímo v naší argumentaci, vzhledem k úctě k nemocným a obětem. Budeme však nekompromisně hájit pravdu o činnosti evropských orgánů a o výhodách společného postupu, stejně jako o nutnosti většího spojení Evropy, tak, aby mohla čelit takovýmto globálním hrozbám účinněji a rychleji.

Sledujte proto naše online aktivity zejména na sociálních sítích.

Plně rozumíme tomu, že spousta z vás má nyní jiné starosti a čelí zdravotnímu, sociálním nebo existenčnímu riziku. Stejně tak však vnímáme určitou mobilizaci lidí vyznávajících evropanství a evropské hodnoty, kterou nemůžeme ignorovat.

Připravujeme se tedy pilně, ale v rámci daných možností, na dobu po koronaviru, kdy Evropa začne řešit ekonomickou obnovu a svou budoucnost, která se nyní může zdát touto pandemií ohrožena.

Až tato otázka vyvstane, chceme se naplno začít účastnit hledání odpovědi.

Proto vyzýváme znovu všechny, kteří stále mají možnost, čas, náladu a prostředky na to, aby dále podporovali společnou Evropu a její integraci, abyste nám zachovali věrnost a případně i zvážili v rámci svých možností pomoc naší organizaci, tím, že se k nám připojíte (info@pulsevropy.cz, facebooková skupina Evropští aktivisté).

DěkujemeEvropa je náš domov

Evropa je naše budoucnost

Evropa je naše naděje

Jménem Pulse of EuropeMarcela Pekníková, předsedkyně

Tomáš Peszyński