Tomasz vymýšlí akce a navrhuje témata a okruhy činnosti, úkoluje a motivuje dobrovolníky a vede o nich přehled. Také má přehled o všech činnostech a dbá na to, aby se na něco nezapomnělo.  Jedná s ostatními skupinami a aktivisty, s politiky i médii. a vystupuje jako mluvčí našeho spolku. Díky znalosti polštiny je naším zástupcem pro Polsko. A také dělá všechno ostatní, na co ještě nemáme lidi. Je spoluzakladatelem organizace a je v ní od začátku. Tomasz je dlouholetý občanský aktivista.