Sylva zajišťuje vzdělávací literaturu o EU a besedy na téma Unie. Jedná s evropskými i českými vládními institucemi. a také ostatními organizacemi, jednotlivými dobrovolníky a zájemci o vzdělávání a besedy.  Má na starosti naši emailovou komunikaci a část admioinistrativy. Rovněž pracuje na shánění peněž pro naší organizaci a přináší vlastní nápady. Sylvie je nová nadšená aktivistka, která se do Pulse of Europe zapojila teprve nedávno.