Korrdinátor volebního webu. Stan je náš ukrajinský člen. Pochází z válkou zmítané východní Ukrajiny.Možná i proto mu tak na Evropě záleží. Stan se stará o náš volební web a také v některých případech o zvuk na akcích. Jeho koníčkem je zpěv, což můžete zažít i na našich akcích.