Marcela Pekníková Koordinátor akcí. Marcela organizačně zajišťuje materiály k distribuci a hlavně pak praktickou realizaci a průběh našich pouličních akcích. Marcela se k Pulse připojila až po roce jeho existence, ale udělala v něm tak mnoho, že byla nakonec zvolená i předsedkyní českého Pulse. Marcela se angažuje ve sféře občanského aktivismu a k Pulsu se přidala, protože má pocit, že právě tady může dělat něco užitečného a proto, že se chce podílet na něčem pozitivním.