Davidovou hlavní prací je péče o náš web a vedení našeho profilu na Twitteru, na kterém se sám velmi aktivní.  Vedle toho přináší vlastní nápady a přředstavy do naší činnosti a organizace. Přestože v tuto chvíli tráví většinu času v zahraničí, v Pulse of Europe je od samotného začátku.