Pozvánka na členskou schůzi

SVOLÁNÍ ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
spolku Pulse of Europe, z.s., se sídlem Dominova 2469/3, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 06376924, zn. L 68982 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Spolek„)
Předsedkyně Spolku tímto zve všechny členy Spolku na zasedání členské schůze Spolku, která se bude konat dne 14. března 2020 od 11.00 hod. v sále Obecního úřadu, Nová Ves 154, 277 52 Nová Ves.
Programem zasedání členské schůze Spolku bude:
1. Schválení hospodaření Spolku za rok 2019
2. Stručné hodnocení roku 2019 z hlediska klíčových aktivit a výhled činnosti Spolku pro rok 2020
3. Volba předsedy/ předsedkyně Spolku pro nadcházející období
Předsedkyně Spolku
Marcela Pekníková
18. února 2020