Pulse of Europe jinde v Evropě

PULSE OF EUROPE JINDE V EVROPĚ

Pulse of Europe je celoevropské občanské hnutí, které bylo na přelomu roku 2016 a 2017 založeno ve Franfurtu dvojicí Daniela a Sabine Röder. Jeho prvotním cílem bylo podpořit občany Evropské unie, aby se aktivní a otevřeně přihlásili ke své společné evropské identitě. Hnutí vzniklo v přímé reakci na nárůst protievropského a nacionalistického populismu v Evropě a snaží se být jeho protiváhou.

Ústřední aktivitou a metodou mobilizace Evropanů jsou pravidelná (původně týdenní, posléze měsíční) setkání v centrech evropských měst pod evropskou vlajkou. Setkání obvykle zahrnují volný přístup k mikrofonů pro kohokoliv, kdo chce vystoupit s projevem. Prominentní použití evropských symbolů (barev, vlajky, hymny) má za cíl zdůraznit sounáležitost evropských občanů a společnou identitu zahrnující a doplňující národní.

Přestože je Pulse of Europe stále nejaktivnější v německých městech, postupně se rozšířil do 130 měst v 16 zemích a má okolo 100 000 členů a příznivců. Hnutí je značně decentralizované a lokální skupiny mají plnou autonomii. Spojuje je společná touha bránit sjednocenou Evropu před rozkladem.

Pulse of Europe u nás i v Evropě je striktně nezávislé na evropských i státních institucích, a to včetně financování. Je též nezávislé na všech politických stranách.

Stránka hnutí: https://pulseofeurope.eu

Twitter: https://twitter.com/pulseofeurope

Facebook: https://www.facebook.com/PulseofEurope