Používáme cookies, abychom zlepšili vaše prostředí na našich webových stránkách. Procházením tohoto webu souhlasíte s používáním našich cookies.

O nás

Český dobrovolnický spolek Pulse of Europe – Czech Republic (Puls Evropy) vznikl na jaře 2017. Hlavním cílem naší organizace je hájení českého členství v Evropské unii, podpora projektu sjednocené Evropy a rozvoj sounáležitosti evropských občanů. Hlásíme se přitom k myšlenkám a hodnotám stejnojmeného panevropského hnutí. To vzniklo v témže roce, působí ve 130 městech a 16 zemí Evropy a má okolo 100 000 členů a příznivců.

Pulse of Europe vzniklo v reakci na rostoucí vlnu populismu, která hrozí podrýt základy míru, spolupráce a liberální demokracie v Evropě. Věříme, že většina Evropanů v Česku i jinde s tímto vývojem nesouhlasí a obává se ho. Chceme dát hlas všem lidem, kterým budoucnost Evropy není lhostejný.

Evropská unie není v našich očích jen soubor předpisů, pravidel a institucí, ale je také úsilím o naplnění hodnot míru, demokracie, svobody, spravedlnost, prosperity, bezpečnosti a lidských práv pro všechny Evropany. O konkrétních otázkách, jak spravně nastavit vztah mezi Evropskou unií a členskými státy, můžeme debatovat. Máme však Evropu rádi a chceme ji nadále tvořit, ne bořit.

Věříme, že v českém národním zájmu není pouze členství v Evropské unii, ale též plná účast v jádru Unie a zapojení do klíčových oblastí evropské integrace. Pro Českou republiku je klíčové mít slovo při reformě evropských institucí a vliv na její konečnou podobu. Potřebujeme, aby Evropská unie byla akceschopná, zaměřená na velké problémy kontinentálního rozsahu a odpovedná vůči evropským voličům.

Považujeme též za důležité, aby Česká republika zůstala svobodnou, demokratickou, spravedlivou a tolerantní zemí vyznávající evropské hodnoty. Jen tak můžeme hrát pozitivní roli v Evropě a ve světě.

Pro dosažení těchto cílů se věnujeme osvětové a propagační činnosti online a offline. Navázali jsme též spolupráci s podobně smýšlícími přáteli v Polsku a Německu a zorganizovali několik společných akcí na území obou států a na společných hranicích. Vzhledem k politickému vývoji v České republice, který se vyznačuje nebezpečným odklonem od zmíněných evropských hodnot, se pravidelně zapojujeme i do prodemokratických akcí.

Vedle akcí „v ulicích“ vedeme též kampaň „Evropa je náš domov“,  informační a osvětovou činnost na sociálních sítích a připravujeme řadu dalších projektů. Především si ceníme rozšiřující se skupiny našich dobrovolníků a podporovatelů i samotného organizačního týmu. Nás spolek je zcela nezávislý na státních institucích a politických stranách a financovaný výhradně svépomocí a soukromými dárci – viz náš transparentní účet.

Je vám naše sdružení sympatické? Zapojte se!