Vážení členové, přátelé, příznivci a sympatizanti Pulse of Europe. Děkujeme vám za vaši činnost a podporu našeho spolku. Jen díky vaší podpoře jsme v uplynulém roce udělali několik skvělých věcí.
Uskutečnili jsme několikaměsíční kampaň k propagaci evropských voleb plnou akcí, komunikace a zapojení regionů. Jsme hrdí na to, že jsme se mohli podílet na výrazném zvýšení volební účasti v evropských volbách a také na evropském úspěchu proevropských stran. Evropská kampaň byl náš dosud nejnáročnější projekt, který jsme však úspěšně dotáhli do konce.
Rovněž jsme se zapojili do kampaně „PRO EURO“, a ani tady naše snaha nepřišla vniveč. Díky našemu společnému působení se spolky Pro euro a Euro v Česku jsme dosáhli toho, že se téma eura vrátilo opět do veřejné debaty v České republice, a to není zrovna málo. I na tento úspěch můžeme být hrdí.
Mimo to jsme byli fyzicky přítomní na oslavách 17. listopadu a většině akcí Milionu chvilek pro demokracii. Zde jsme upoutali naši i evropskou veřejnost a naše i evropská média proevropskou symbolikou, kterou jsme do těchto akcí vnesli. Cítíme, že se díky tomu stále více lidí hlásí ke společné Evropě, k EU a hlavně k evropským hodnotám. Počet vlajek EU a placek „Evropa je náš domov“ a dalších, které lidí nosí, hovoří za vše.
I nadále jsme pokračovali v informování a vzdělávání lidí o EU, což je něco, čeho se nechceme vzdát.
Rok 2019 tedy uzavíráme spokojení s konstatováním, že i když se značka Pulse of Europe zatím nevyhřívá ve světle mediálních reflektorů a není všeobecně rozšířena mezi veřejností, je náš spolek velmi úspěšnou organizací, která dělá vše, co je v jejích silách, což přináší viditelné výsledky. Že tudíž vaše podpora a nasazení mají smysl.
V tomto roce – 2020 – hodláme pokračovat stále silněji v kampani na podporu petice pro euro. Věříme, že s vaší pomocí situaci posuneme ještě dále. Hodláme také pokračovat v účasti na všech protestech, které souvisejí s posilováním evropských hodnot, a to velmi viditelnou formou. Chceme být v pohotovosti proti těm politikům, kteří jsou schopni pro svůj osobní prospěch nebo proto, že je platí cizí mocnosti, obrátit se proti našemu zapojení v EU, a hodláme jim čelit se vší vervou.
Budeme i nadále vzdělávat a šířit informace o EU, ani na tom se nic nemění. Budeme však postupně klást důraz na informování o tom, co dělá EU ohledně životního prostředí a klimatu, protože nám to začíná připadat mimořádně důležité.
Opravdu velká věc, na kterou chceme velmi silně reagovat, bude zahájení debaty o budoucnosti EU. Do této debaty se hodláme zapojit, spojit se s dalšími Evropany mimo ČR a budeme chtít zapojit i veřejnost. A také chceme hlídat, aby tato debata probíhala poctivě a nezkresleně.
Vážení přátelé, pokud nám chcete v této činnosti v tomto roce pomoci, pomozte nám vyřešit dva základní problémy, kterým musíme čelit. Nedostatek dobrovolníků a peněz. Na naši činnost můžete přispět na náš transparentní účet. A pokud se budete chtít zapojit osobně, napište nám, případně vstupte do facebookové skupiny Evropští aktivisté, případně nás oslovte na akcích, kde se s námi potkáváte.
Těšíme se na vás v roce 2020. Těšíme se, že společně budeme pulsem Evropy. Evropa je naše budoucnost.
Jménem Pulse of Europe
Tomáš Peszyński