Tvrzení České národní banky, že Česko stále není připraveno na přijetí Eura je evidentní manipulaci s fakty. Samotná Česká národní banka vydala Analýzu stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou, ze které vyplývá, že 19 ukazatelů mluví ve prospěch přijetí Eura, 13 je neutrálních a 8 v neprospěch přijetí Eura. ČNB pak vydala tiskovou zprávu, kterou převzala ČTK a díky ní i ostatní média, do které vybrala více ukazatelů nesladěnosti než sladěnosti, aby takto dokázala své tvrzení o nepřipravenosti přijetí Eura.  Je to evidentní manipulace s fakty.

Tvrzení ČNB odporuje i faktu, že nejméně 6 současných zemí Eurozóny na tom bylo ekonomicky hůř, když přijímaly Euro než Česká republika. I když slovenský vzestup HDP je vyšší nebo obdobný jako v ČR těžko někdo může tvrdit, že Slovensko je na tom ekonomicky lépe než ČR. A přesto Euro přijalo již před deseti lety. Další země EU se na přijetí Eura chystají. Chce nám snad ČNB namluvit, že například Rumunsko je na tom ekonomicky lépe než ČR, protože Rumunsko je na přijetí Eura připraveno a přijme ho.

Je evidentní, že ČNB vydala svou tiskovou zprávu za účelem manipulovat s debatou o přijetí Eura na politickou zakázku. Ve vedení ČNB jsou totiž lidé dosazeni prezidenty Klausem a Zemanem, včetně jejího guvernéra Rusnoka. ČNB se snaží pod pláštíkem své odbornosti namluvit veřejnosti, že Euro, které nás více posune do jádra EU, přijmout nemůžeme. Je to lež, které by lidé neměli věřit a měli by nadále podporovat strany a aktivity prosazující přijetí Eura.

Vyzýváme rovněž média, aby prozkoumala analýzy ČNB a nespokojovala se pouze s tiskovou zprávou ČNB.

Petici na podporu přijetí Eura leze podepsat na www.proeuro.cz

Jménem Pulse of Europe

Tomáš Peszyński