Současné problémy jsou neřešitelné na úrovni národního státu. Ekologie, vliv velmocí, soukromé firmy jako majitelé sociálních sítí, sociální problémy, války a mnoho dalšího není schopna vyřešit žádná evropská země samostatně.

Spojení Evropy do jednoho celku, do evropské federace není alternativou nebo ideálem vzdálené budoucnosti. Je to jediná možnost přežití jak pro Čechy, tak pro Evropany, tak možná pro celou planetu.

Aby Evropa dostala šanci, je potřeba reformovat EU. Dejme Evropě šanci a změňme EU.

Abychom však jako Češi mohli EU měnit, musíme být její plnohodnotnou součásti, což nejsme. Schází nám k tomu několik věci. Euro. Dokud nebudeme mít Euro, nebude nás v EU nikdo poslouchat a brát vážně. A také nám schází pocit, že jsme Evropané. O EU toho víme pořád málo a navíc máme pocit, že je to něco cizího. A také nectíme evropské hodnoty. Poctivost, slušnost, pravdu. Nikdo se nebude bavit se zlodějským vykukem, podvodníkem a lumpem. Pokud chcete ve společnosti něco ovlivnit, musíte mít dobrou pověst.

Cílem Pulse of Europe je pracovat na změně. Aby Česko mělo Euro, vědělo o EU hodně, cítilo se její součástí a mělo dobrou pověst. Jen tehdy může Evropan z Čech mluvit s ostatními Evropany o tom, jako EU chceme. Jakou chceme Evropu. Může říct, že chce silnou a jednotnou, která pomůže světu.

Naším cílem je tudíž pomoci ovlivňovat českou společnost a český stát tak, aby byly užitečnou a respektovanou součástí sjednocené Evropy. Nechceme zničit naši identitu, chceme to dobré z ní ukázat Evropě. Chceme pomoci naší zemi tak, aby se stala součástí sjednocené Evropy a měla s toho jen prospěch.


Jménem Pulse of Europe:Marcela Pekníková, předsedkyně

Tomáš Peszyński