Pulse of Europe Česká republika vítá návrhy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a považuje je za dosud nejlepší základ pro další jednání o budoucnosti EU, který by neměl být odmítnut.
Hlásíme se k jeho návrhům a budeme je propagovat a prosazovat. Budeme hledat pro ně podporu v České republice, jak mezi veřejností, tak mezi poltickými stranami a aktivisty.
Neznamená to však, že trváme na přesném uskutečnění každého návrhu prezidenta Macrona a doslovném plnění jeho výzvy. Sami o jeho návrzích diskutujeme a vyzýváme ostatní občany i politické subjekty, aby o nich diskutovali také, jak mezi sebou tak s námi.
Jsme však přesvědčeni, že tyto návrhy jsou pro budoucí vývoj Evropy pozitivní duchem, ve kterém se nesou. Jsem přesvědčení, že nic lepšího doposud nikdo nepředložil. A jsme přesvědčeni, že jejich a priori odmítání nebo hodnocení motivací prezidenta Macrona jen napomáhá odpůrcům silné Evropy.
Tyto návrhy považujeme ze skvělé, pozitivní téma, ke kterému se mohou proevropské strany přihlásit, aby tak projevily inciativu a odpověděli odpůrcům EU na otázku, co vlastně chcete? Velmi litujeme, že strany, politici a veřejně činné soby se k těmto návrhům staví odmítavě nebo chladně ze strachu z volebního neúspěchu. Naopak jsme přesvědčeni, že právě opačný postoj by usnadnil mobilizaci proevropsky naladěné veřejnost a že právě s tímto cílem prezident Macron ony návrhy přednesl. Mlčení nebo zdvořilé odmítání diskuze nad těmito návrhy považujeme za promarněnou šanci proevropských sil.
Vyzýváme tedy strany i jednotlivé politiky, aby se přihlásili k Macronovým návrhům ve smyslu prvního odstavce tohoto prohlášení. Vyzýváme k témuž široku veřejnost.
Každý, kdo má zájem podpořit tyto návrhy nechť se přihlásí zde: https://eu-renaissance.org/cz
Dále může vstoupit do facebookové skupiny Klub evropské obrody
Případně nás kontaktujte jednotlivě přes messenger, email i osobně.
Nestyďte se za podporu evropské renesance!
Nečekejte na lepší Evropu! Změńte ji!
Evropa vás potřebuje!
Jménem Pulse of Europe
Tomáš Peszyński