V poslední době se rozšiřují možnosti, jak diskutovat o budoucnosti EU, a to i v Česku. Běžný občan má unikátní možnost mluvit do budoucnosti Evropy. Je to vlastně historická příležitost.
V příspěvku Pulse of Europe (https://www.facebook.com/pulseofeuropeczech/posts/2076933839243049)
lze nalézt výčet těch nejvýznamnějších diskuzí. Je úžasné, že se Unie zajímá o názory lidí a vymýšlí způsoby, jak je zjistit. I některé vlády a političtí aktivisté postupně naskakují na tuto vlnu a vymýšlejí další projekty pro sběr dat o názorech občanů na EU nebo se tak alespoň tváří.
Přesto je však vidět, v čem je problém EU a jaké mají tyto projekty rezervy.
Asi nejoficiálnější je projekt zvaný „EUsurvey“ (https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe), kde můžete vyplnit dotazník pro samotnou Evropskou komisi. Skvělá příležitost. Problém však je, že se autor tohoto textu nemohl dva dny na ten dotazník dostat. Server nefungoval. Je rovněž evidentní, že tato aktivita není nijak široce známá a EU ji nepropaguje tak, jak by si zasloužila.
To samé by se dalo říct i o aktivitě zvané „Občanské dialogy“ (https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_cs), která probíhá dokonce už od roku 2012. Jde o setkání občanů s politiky EU. Ročně proběhnou doslova stovky takovýchto setkání. Problém ovšem je, že o tom opět téměř nikdo neví. V Česku tato setkání probíhají většinou v Praze a je třeba se tam předem zaregistrovat. Bohužel instituce EU nejeví příliš velkou snahu tyto debaty více otevřít a zatraktivnit, nebo dokonce nalákat věřenost.
Nejhorší situace je s tzv. Občanskými konzultacemi, které dělá vláda Andreje Babiše (https://www.euroskop.cz/9274/sekce/obcanske-konzultace/). Pulse of Europe se jim několik týdnů intenzivně věnoval, aby zjistil, že se jedná o směs neochoty k otevřené diskuzi a snahy o politické uzurpování si diskuze o EU. Přesto však je dobré navštěvovat i tyto debaty, protože, jak jsme se přesvědčili, dá se tam leccos dozvědět.
Proto se v takovéto konkurenci neztratí ani další online průzkum (https://www.nakopnievropu.cz/), tentokrát organizovaný na občanském a neziskovém principu „Nakopni Evropu“, na kterém se podílí i Pulse of Europe. I zde se však opakuje problém jisté uzavřenosti a neschopnosti opustil bublinu sociálních sítí.
Problém s diskuzí o EU, alespoň tedy v Česku. je ukázkou problému celé EU. EU je skvělý projekt, skvělá myšlenka a skvělá idea, ale její realizace trochu vázne. Je tady vidět jasná byrokratická zkostnatělost evropských a proevropských institucí, která však není daná tím, že by se jednalo o molochy, ale tím, že tyto instituce dosud vegetovaly mimo zájem veřejnosti.
To se však mění a zájem veřejnosti o EU stoupá. Z ekonomické a celní unie se stává živoucí demokratická instituce a tato instituce by se tomu měla přizpůsobit.
Autor textu pracuje ve službách pro soukromou společnost a dobře ví, jak je pro firmy důležité, aby byl jejich zákaznický servis komfortní a snadno dostupný. Mezinárodní a vládní instituce by si měly vzít příklad z komerční sféry. Protože i EU musí bojovat o své „klienty“, kterými jsou občané. Toto je základ.
Lidé to budou chtít a bude jich (nás) stále více. Pokud tedy mluvíme o reformě EU, toto je přesně to, co lidé instinktivně po EU chtějí. Aby byla vstřícná a přátelská. Pak to půjde se společnou Evropou mnohem lépe.
Toto je kritika z pozice evropského nadšení, které si je vědomo, jak je EU pro všechny důležitá a perspektivní. Z pozic toho, že jinak než v EU to nejde. Ale právě proevropští nadšenci musí být k EU kritičtí a musí se snažit o její opravu a reformu nejvíce. A zástupci a zaměstnanci EU na to musí být připraveni.
Staňme se pulsem Evropy.