1. Konzultace s EU
Ano, můžete přímo Evropské komisi vyplnit dotazník, ve kterém se vás ptá na to, jakou EU byste chtěli, a to zde:
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe
Rovněž se můžete zúčastnit besed s různými představiteli EU. Kalendář těchto akcí je zde:
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_cs

2. Nakopni Evropu!

Můžete také vyplnit nevládní a nezávislý dotazník Nakopni Evropu! A to zde:
https://www.nakopnievropu.cz/
Výsledky tohoto dotazování budou předány Evropě.

3. Vládní občanské konzultace
Můžete se rovněž zúčastnit konzultací o EU, které pořádá vláda nebo vládní strana a které cestují po městech ČR. Odsud sice EU žádná relevantní data získat nemůže, ale přesto se zde můžete dovědět mnoho užitečných informací o EU. Výhodou je, že tyto konzultace přijíždějí přímo za vámi.
https://www.euroskop.cz/9274/sekce/obcanske-konzultace/

EU je demokratickou institucí vzniklou z vůle Evropanů po spolupráci a integraci. A proto ji váš názor zajímá. Nepromarněte příležitost mluvit o EU.