Pulse of Europe Česká republika se dlouhodobě zajímá o problematiku EU a pozorně sleduje vývoj ohlášených občanských konzultací o budoucnosti EU v České republice. Rovněž jsme se aktivně zúčastnili zahajovací besedy k tomuto projektu, která se konala 10. května v pražské La Fabrice.
Ačkoliv vláda uvádí, že tyto konzultace pořádá ona, na samotné besedě několikrát zaznělo, že je prostřednictvím hnutí ANO organizuje evropská liberální frakce ALDE a že je financují europoslankyně ANO. Moderátor besedy Jan Macháček tak mimo jiné reagoval na výtky, proč nebyli do panelu přizváni zástupci opozice nebo nezávislí odborníci. a bylo řečeno, že jakákoliv jiná strana si může uspořádat své konzultace. V tom případě by však neměla být beseda prezentována jako iniciativa vlády a úřad vlády by se neměl na stranické akci podílet.
Pokud by se jednalo o akci pořádanou vládou, považujeme neúčast opozice, minimální mediální dopad a také nedostatečnou propagaci celé akce za neadekvátní k tomu, jak jsou tyto diskuze prezentovány. V úvodní diskuzi jsme byli svědky pouhé sebepropagace premiéra v demisi bez přítomnosti alternativního názoru z České republiky. Velice si ceníme toho, že se jako host zúčastnila francouzská ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseau, a měli jsme tak možnost slyšet hlas ze zahraničí. Je však evidentní, že zahraniční host nemůže být politickým oponentem premiérova názoru.
Pulse of Europe tak otevřeně říká, že s těmito konzultacemi je manipulováno ve prospěch vládní strany a premiéra v demisi, což považujeme vzhledem k vysoké nedůvěře občanů vůči EU v ČR za kontraproduktivní. Nelíbí se nám využívání celospolečenského problému vztahu Česka k EU k politické propagaci vládní strany.
Výkon premiéra v demisi na této debatě navíc považujeme za katastrofálně slabý, plně odhalující nedostatek jeho vize budoucnosti ČR v EU a EU jako takové. Vystoupení Andreje Babiše na debatě před francouzskými hosty považujeme za ostudné pro celou Českou republiku a naprosto neodpovídající našemu postavení a možnostem ČR v EU.
Jsme přímo zděšeni některými postuláty premiéra v demisi Andreje Babiše. Jedná se zejména o jeho postoj k ruské propagandě, kdy prohlásil, že „neví, co s ní má dělat“, jeho bagatelizaci aféry „novičok“ nebo jeho podporu projektu Nordstream 2. Rovněž nesouhlasíme s jeho výrokem, že „v Sýrii to nejde bez Putina“.
Babiš také mimo jiné nebyl schopen odpovědět na otázku, co hodlá udělat pro zlepšení obrazu EU v České republice, což je v současnosti jeden z naprosto zásadních problémů.
I výkon a postoje premiéra v demisi jasně ukazují, že je třeba, aby se občanské konzultace staly veřejnou věcí (budou propagovány a nebudou probíhat v polo utajeném režimu), kde zazní více názorů a které se zúčastní celá společnost.
Pulse of Europe ještě počká, jak bude vypadat následující diskuze, a poté se rozhodne, zda tyto diskuze bude dále podporovat a propagovat, nebo naopak upozorňovat na jejich nevyhovující průběh a hledat a propagovat alternativní způsoby, jak dát občanům ČR možnost vyjádřit se k naší společné evropské budoucnosti.
Jménem Pulse of Europe Česká republika Tomáš Peszyński